Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii  na stronie:  https://annathedentist.pl Zwana w dalszej części polityki „Stroną”.

Administratorem danych Strony jest spółka Adema sp.z  o.o.

zwany w dalszej części „Administratorem”

spółka Adema sp.z  o. o. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, 40-085 przetwarza dane osobowe Użytkowników ( osób korzystających ze strony) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą Polityką prywatności, jak również przetwarzaniem danych osobowych osób korzystających ze strony  w każdej chwili można  skontaktować się z administratorem pod adresem do korespondencji: ul. Piotrowicka 68, 40-723, Katowice adresem e-mailowym: kontakt@annathedentist.pl lub numerem telefonu: 666-609-690

I. Postanowienia Ogólne:

 1. Korzystanie ze Strony oraz wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy, rejestracja konta oraz dokonanie zamówienia może wymagać podania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, dane do faktury, numer telefonu.
 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz komentowania oraz formularz kontaktowy.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi odpowiedzi i/lub szczegółowych informacji dotyczących oferty.

II. Cele przetwarzania danych :

 1. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celu, w jakim zostały przekazane, czyli do odpowiedzi na wysłane zapytanie, oraz zrealizowanie zamówienia dostępnego na stronie.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 1 dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Stronę innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być Bank, Operator, Przelewy 24. W przypadku przekazania danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Strony
 3. W przypadku, gdy podanie danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze zakupu podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości dokonania zamówienia czy zakupu.
 4. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. Przelewy24 – dane niezbędne do dokonania przelewu
  2. Księgowość –  w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe na potrzeby wystawienia faktury.

III.  Uprawnienia Użytkownika :

 1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
  2. prawo do przenoszenia danych,
  3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IV. Pliki cookies:

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika.
 2. Dane Użytkowników Strony mogą podlegać profilowaniu w celach marketingowych, w tym do wyświetlania najlepiej dopasowanych treści do oczekiwań Użytkownika, przy wykorzystaniu zewnętrznych mechanizmów analitycznych opierających swoje działanie o zbierane pliki cookies, takich jak :

1.  dane urządzenia: typ/model urządzenia, unikalne identyfikatory urządzeń, adres MAC, adres IP, system operacyjny, wersja systemu operacyjnego i ustawienia urządzenia, ustawiony język, rozdzielczość ekranu, wersja i rodzaj przeglądarki internetowe oraz

2. zdarzenia: czas korzystania z Serwisu, dane wyszukiwania oraz wszelkie informacje przechowywane w plikach cookies, które jednoznacznie identyfikują przeglądarkę lub konto Użytkownika, np. ostatnia wizyta na stronie, długość wizyty na stroni, rodzaj odwiedzanych stron oraz podstron, adres odwiedzanej strony (URL), wersja przeglądarki internetowej oraz rodzaj, ustawiony język w przeglądarce;

3. dane dotyczące lokalizacji: adres IP, dane o lokalizacji uzyskane za pomocą różnych technologii pozycjonowania;

3. W każdym momencie istnieje możliwość usunięcia plików cookies lub zablokowania ich zapamiętywania.

V. Dodatkowe rozwiązania technologiczne:

1. Administrator informuje Użytkownika, że może używać innych technologii  śledząc działania podejmowane przez Użytkownika na Stronie:

 1. piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku,
 2. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony,
 3. Newsletter, kontakt e –  mail    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem. Dane osobowe przekazywane Administratorowi poprzez wiadomość e-mail przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu.  Korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej, może podlegać archiwizacji.
 4. YouTube – wyświetlając taki film, godzisz się na wykorzystywanie plików cookies firmy dotyczących usługi YouTube.

VI. Serwer

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona, a każde zapytanie zapisane jest no Logach serwera.
 2. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 3. Logi serwera nie mają możliwości identyfikacji Użytkownika, obejmują co najwyżej  adres IP Użytkownika, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

VII. Przekazywanie danych poza EOG.

 1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

V. Informacje dodatkowe:

 1. Dane osobowe będą zbierane i przechowywane z zachowaniem należytej staranności.
 2. Dane będą przechowywane od momentu ich przekazania i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu zakończenia realizacji czynności, na poczet których zostały wykorzystane (Zamówienie) maksymalnie do czasu zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora lub dłużej, jeśli wymagają tego odrębne przepisy, w szczególności: dane księgowe – do 5 lat od daty wystawienia dokumentów.

Kontakt do administratora danych: https://annathedentist.pl

Adema sp. z  o. o. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.